ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ

Δυόροφο κτίριο κατοικιών και καταστημάτων επί της οδού Ανθέων & Μοδαίας στο Ηράκλειο Κρήτης