ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Α.Παπανδρέου & Σκουλά  Ηράκλειο Κρήτης