ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Δ. Ακρίτα & Ραυτοπούλου Ηράκλειο