ΕΞΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Γεωρ. Γεωργιάδου & Σταυράκη