ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Γ. Παπανδρέου 66 Ηράκλειο