ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Απ. Ροδίου & Μαγκανάρηδων Ηράκλειο