ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Σκουλά & Σ. Γεωργίου Ηράκλειο