ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Θ. Διακόνου 10 Ηράκλειο