ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Θ. Διακόνου & Γεννηματά Ηράκλειο