Επικοινωνία

KALTEC
Θ. Καλατζής Α.Ε.
Κατασκευή και ανάπτυξη ακινήτων

Γ. Παπανδρέου 66
71305 Ηράκλειο Κρήτης

T. +30 2810 300169
F. +30 2810 240089

info@kaltec.gr